فرم ثبت نام پیمانکار حمل بار و اثاث کشی

مشخصات خود را براساس موارد خواسته شده ، تعیین نمایید

منطقه یا محدوده فعالیت خود را در کادر زیر وارد نمایید

نام محله (ها)

توضیحات تکمیلی درمورد خدمات خود را در کادر زیر وارد نمایید

محل درج توضیحات تکمیلی

نام درخواست کننده

نام واحد صنفی

به شماره موبایل شما ، کد احراز هویت ارسال خواهد شد . لطفا در درج شماره موبایل معتبر دقت فرمایید

شماره موبایل معتبر

به محض ثبت نام ، کارشناسان ما نسبت به بررسی و تایید فرم ثبت نام شما ، اقدام نموده و در اسرع وقت ، نتیجه پیگیری را به شما اطلاع خواهند داد